Stem je voor mijn project in Zambia? Deadline 16/02

Beste,

sinds enkele jaren zet ik mij in voor projecten in Zambia. Meer info vind je op facebook: http://www.facebook.com/vriendinnenvanzambia  Deze zomer ben ik zelf voor het eerst naar Zambia geweest en heb ik mee een schooltje van een weeshuis geopend waar we geld voor hebben ingezameld. Dat was fantastisch!

Ons ‘stichtings’verhaal is nu genomineerd in de wedstrijd ‘Bruggenbouwers’ van de 4de pijler!  Nu kunnen we meedingen naar een prijs: 1000euro voor ons project!  Daarvoor moeten we wel de meeste stemmen halen voor 16 februari.

Wil jij ook je stem geven? Met die 2 klikken, kun jij mee 7 Zambiaanse kinderen onderwijs geven! Hoe stem je?

  • Klik op deze link: http://www.dagvande4depijler.be/wedstrijd /
  • Ons verhaal is het 6de met als titel: “En wat doe jij?” met bijgaande foto van mij en een weeskindje
  • stem door je mailadres in te vullen (je gaat geen spam krijgen!)

ALLE steun is welkom

Stuur deze oproep gerust door aan familie, vrienden, buren,  die het zuiden een warm hart toedragen!  Als ze meer info over ons willen: www.facebook.com/vriendinnenvanzambia . Of ik kom het met plezier uitleggen of stuur wat fotookes door.

Dikke merci!

Hilde

 

————————————————

 

En wat doe jij?

Ik dacht vroeger dat ik niets kon doen aan de miserie in de wereld. Maar nu vertel ik iedereen het verhaal van de ‘Vriendinnen van Zambia’ van mij, Hilde, Julian en Rosalia.

Onze vriendschap begon toevallig in 2013 op de Palingsfeesten in Mariekerke. Ik en Hilde dienden op, net zoals twee Zambiaanse zusters. Het duurde ruim 3 uur vooraleer we een echt gesprek startten. Julian en Rosalia studeerden 1 jaar psychiatrie in België. De volgende maanden bezochten we met hen de brandweer, een tuinbouwbedrijf, de zee. Ze waren heel blij toen ze onze familie ontmoetten, want ze vonden ons land kil. De mensen lopen langs elkaar heen en zitten verborgen in hun huizen.? Wij lieten hen het tegendeel zien.

Julian en Rosalia bleken twee ondernemende vrouwen te zijn die werken in een weeshuis en ziekenhuis. Sinds ze teruggingen naar hun thuisland, horen we onze Zambiaanse vriendinnen wekelijks via facebook en whatsapp. Zij zien de foto’s van hier en supporteren voor de acties die we opzetten om hen te steunen. Wij horen de vooruitgang van hun project en spreken hen moed in. Sociale media brengen de hele wereld zo dichtbij. Niet alleen de slechte kant, maar ook de goede kant.

Toen we vorig jaar op bezoek gingen naar Afrika, was het weerzien hartelijk. De zusters toonden al hun projecten : het opvangcentrum voor kinderen van de sloppenwijken, het weeshuis, de ziekenhuizen, de boerderijen, ?. de armoede maar ook de rijkdom van hun land. De blijheid van de weeskinderen was aanstekelijk. Naar Zambia gaan, veranderde onze kijk op ontwikkelingssamenwerking voorgoed. We leerden van Julian en Rosalia te focussen op de zelfredzaamheid van hun landgenoten met onderwijs als cruciale schakel. Een armtierige en bedelende jongen, mochten we van hen geen aalmoes geven. ?Je helpt hem zo niet, hij zal blijven bedelen. Zorg mee voor onderwijs dat zal hij zelf zijn leven veranderen.? Langs de weg stopten we bij een klein stenen huisje. Josef, kleermaker, mat ons op en twee dagen later, schonk Julian ons een nieuwe jurk. Die was perfect gemaakt. In die jurk openden we die zomer mee het schooltje waar ons eerste geld naartoe ging. We beloofden onszelf om nooit meer Westerse kleren op te sturen, maar enkel geld om ondernemers zoals Josef te steunen.

Al roerend in mijn kookpotten, kreeg ik vorige week telefoon. Het was 18 uur, net thuis van het werk, de kinderen jengelend in de kamer. Een stem van 10,783 km verder: ‘ Thank you Hilde! We installed the waterpump, and we now have water. Thank you for this wonder! The children are so happy!’ Volledig overrompeld door de plotse emotie, stamelde ik: ‘No problem, I’m glad I could help?. De soep heeft ’s avonds nog nooit zo lekker gesmaakt.

Soms moet je gewoon starten met een gesprek met de persoon die naast je staat. Want ja, je kan wel degelijk helpen en iets betekenen. Al die kleine dingen, maken op lange termijn een verschil. En niet alleen voor hen, maar ook voor jou.

Gratis persadvies? Reageer voor 15/02!

Gratis persadvies? Reageer voor 15/02 op mijn oproep!

Ja, ik ga je inderdaad gratis persadvies geven en met 12 jaar ervaring in dit vak, kan dat tellen. Nee, het gaat je echt geen cent kosten maar je moet wel iets doen voor mij ook. Het is wel simpel, iedereen kan het!

In mijn vrije tijd zet ik mij namelijk in voor projecten in Zambia. Nu zijn we met onze vereniging genomineerd in een wedstrijd ‘Bruggenbouwers’. Met de meeste publieksstemmen voor 16/02 middernacht kunnen we 1000 euro krijgen voor ons project. Alle info op http://www.dagvande4depijler.be/wedstrijd. Ons verhaal is ‘En wat doe jij’ met mijn foto met een Zambiaanse weesjongen. Info over mijn project: http://www.facebook.com/vriendinnenvanzambia

Dus wat is de deal? Jij mailt mijn oproep verder aan collega’s en/of vrienden en ik geef je het aantal personen terug in aantal minuten persadvies!  Mail er 5, en ik geef je 5 minuten persadvies, daarvoor verzin ik een geweldige titel. Mail er 15, dan kan ik je persbericht al helemaal redigeren. Bij 60 schrijf ik je persbericht. En mail je naar 150 personen, dan kan ik gratis vorming geven in je bedrijf, voor inderdaad 150 minuten. En ga zo maar door. (het is kwestie dat ik mijn kwaliteiten probeer in te zetten, voor mijn goede doel)

Wat moet je doen?  Mail me voor 15/02 op mijn privémail: rombautverhelst@hotmail.com. En ik mail je mijn oproep door. Als bewijs zet je mij dan in cc en voilà: je krijgt je gratis persadvies.

En het is dus wel voor een goed doel. Dus ik hoop dat daarna je collega’s hun goed hart tonen en gaan stemmen (maar als ze dat niet doen, dan kan je toch rekenen op mijn persadvies.)

Alvast bedankt!

Hilde Verhelst
persattaché provincie Antwerpen

Ps en dat persadvies geef ik uiteraard in mijn vrije tijd.

 

 

Overlijden Minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen

Persbericht provincie Antwerpen

Overlijden Minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen

Het Provinciebestuur van Antwerpen heeft de droeve plicht u het overlijden te melden van eregouverneur en Minister van Staat Andries Kinsbergen op 24 juni 2016.

Minister van Staat Andries Kinsbergen was gouverneur van 1967 tot 1993. Hij is 89 jaar oud geworden.

Wij zijn en blijven hem bijzonder dankbaar en erkentelijk voor zijn toegewijde inzet en engagement voor de Provincie Antwerpen in het bijzonder op het vlak van hoger onderwijs, de zorg voor personen met een handicap en de sociaaleconomische ontwikkeling van de haven, de industrie en de diamant. Hij legde de basis voor professioneel veiligheidsonderwijs en de efficiënte voorkoming en bestrijding van incidenten en rampen in de provincie Antwerpen.

Aan Minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen wordt hulde gebracht tijdens een staatsbegrafenis op zaterdag 2 juli 2016  om 11 uur aan de Universiteit Antwerpen.

Gouverneur-voorzitter Cathy Berx
Deputatie provincie Antwerpen

Grote Nete vallei test duurzame oplossing voor invasieve stierkikker

Persbericht provincie Antwerpen – 15 | 06 | 2016

Provincie Antwerpen steunt project van Universiteit Hasselt en PXL Bio-Research

De Stierkikker of Amerikaanse brulkikker kon zich de afgelopen twintig jaar ongehinderd verspreiden in de voedselrijke plassen van de Kempen. Onze inheemse groene kikker is daarvan het grootste slachtoffer. Momenteel gebeurt de bestrijding van de stierkikker door het afvangen met dubbele schietfuiken. Deze methode is echter enkel efficiënt in geïsoleerde populaties. Pxl research en de Universiteit Hasselt gaan nu een nieuwe methode testen die geschikt is voor grote verspreide populaties zoals in de vallei van de Grote Nete. Het bestaat erin om de dieren onvruchtbaar te maken. De provincie ondersteunt dit onderzoek met 20.000 euro.

“Als provinciebestuur volgen we nauwgezet de biodiversiteit in onze regio op. Voor sommige dieren en planten zetten we speciale beschermingsmaatregelen op. Andere soorten die ingevoerd zijn, zijn echter een bedreiging voor onze eigen biodiversiteit. Die bestrijden we dan,” legt Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Milieu, uit. “De stierkikker is een zeer grote en vraatzuchtinge Noord-Amerikaanse kikker. In het project in de Grote Nete vallei gaan ze voor het eerst deze soort bestrijden door het ‘onvruchtbaar’ maken van de mannetjes. Dit zou een duurzame oplossing kunnen bieden tegenover de veel minder diervriendelijke vangacties. We hopen dan ook dat dit experiment slaagt”
stierkikker

Door de productie van kikkerbillen, verzeilde de stierkikker in onze natuur

De Amerikaanse brulkikker is afkomstig uit het oosten van Noord Amerika. Hij werd in Europa vanaf de jaren 1930 ingevoerd voor de productie van kikkerbillen. Nadien verzeilde hij hier ook nog samen met levende vis voor de aquacultuur of als bewoner van tuinvijvers. Ontsnapte exemplaren stichtten meerdere populaties in het noorden van onze provincie en in de Grote Nete Vallei.

Stierkikkers hebben een voorkeur voor voedselrijke en ondiepe plassen die snel opwarmen. Hun dieet bestaat uit amfibieën, geleedpotigen, weekdieren, vis, kleine zoogdieren en jonge watervogels en niet zelden ook soortgenoten. Aangezien in deze biotopen verder weinig predatoren zoals roofvissen zijn, kunnen de stierkikkers zich ongehinderd voortplanten ten koste van de inheemse soorten zoals de groene kikker, waarmee hij vaak verward wordt.

Om deze reden plaatse Europa de stierkikker op de lijst van zorgwekkende invasieve soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. De Europese lidstaten dienen dus maatregelen te nemen om deze soorten zoveel mogelijk onder controle te houden. De provincie Antwerpen coördineert sinds enkele jaren het beleid en beheer van de invasieve Amerikaanse stierkikker.

Afvangen is niet zinvol bij uitgebreide populaties

Tot nu toe werd vooral gewerkt met het afvangen van adulte en larvale stierkikkers in geïsoleerde populaties door middel van fuiken en het leeglaten van vijvers. Dit is een goede maatregel voor het uitroeien van geïsoleerde populaties, maar is zinloos bij uitgebreide populaties zoals in de vallei van de Grote Nete.

De afgelopen jaren heeft PXL Bio research in samenwerking van de Universiteit van Hasselt gezocht naar een duurzame oplossing via de sterilemale-release technique” (SMRT genoemd) of eenvoudig gesteld de sterilisatie en dan opnieuw uitzetten van mannelijke dieren. Zo wil men op een gecontroleerde manier de invasieve uitheemse populaties van de stierkikker uit evenwicht brengen en definitief verwijderen.

Om deze techniek verder te optimaliseren en uit te testen op terrein, zullen de provincie Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en Bos dit project ondersteunen. Plaats van het gebeuren is de Vallei van de Grote Nete.

Meer info over biodiversiteit in de provincie op http://www.provincieantwerpen.be

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/invasieve-exoten0.html

Waarnemingen van stierkikkers kunnen ingegeven worden op http://www.waarnemingen.be

 

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:
Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu
Perscontact: Alisa Coessens
T 03 240 57 17, E alisa.coessens@provincieantwerpen.be

Dienst:
Mieke Hoogewijs,
soortencoördinator provincie Antwerpen,
T 03 240 66 87
E mieke.hoogewijs@provincieantwerpen.be

Kim, Ludgaard en Johan lanceren groepsaankoop zonnepanelen

Persbericht provincie Antwerpen

200 mensen maken zich sterk voor 3e groepsaankoop met grootschalige campagne

Er beweegt iets duurzaam in de provincie Antwerpen. 200 mensen werpen zich op als ambassadeur voor de nieuwe groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen. Ze hebben niet gewacht op maatregelen van de regering, maar bespaarden al met de groepsaankoop. Je herkent hen aan het bord aan de gevel van hun huis. Zo willen ze hun buren aansporen om ook deel te nemen. En dat lijkt goed te lukken. Er zijn nu al meer dan 2000 inschrijvingen. Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan nog t.e.m. 9 augustus. Op 10 augustus volgt de online veiling waar leveranciers hun beste bod kunnen doen. http://www.samengaanwegroener.be

Minister Tommelein wil mensen opnieuw warm maken om zonnepanelen te plaatsen. De provincie Antwerpen weet hoe je burgers motiveert om dat ook echt te doen. De succesvolle groepsaankopen bewijzen het.

Deelnemers maken zich bekend in buurt

Vandaag geven 200 deelnemers van de vorige groepsaankopen de aftrap van de 3e editie. Het wordt een campagne op ruime schaal. In heel de provincie Antwerpen hangen er grote gevelborden aan de huizen waar er zonnepanelen liggen dankzij de provincie. De borden hangen er nog maar net, maar voorbijgangers en buren bellen nu al aan bij de ambassadeurs met vragen over hun deelname aan de groepsaankoop.

Inga Verhaert, gedeputeerde voor energie en initiatiefneemster: “Kim, Ludgaard en Johan (zie foto’s) zijn enthousiast. En samen met hen zijn er zo nog meer dan 4.600 huishoudens die zich samen al hebben sterk gemaakt voor duurzame energie. Ze hebben de voorbije  twee jaren in groep panelen aangeschaft en zo op hun eigen daken 20 voetbalvelden vol gelegd. Goed voor 17.624 MWh of een CO2 reductie van 3684 ton. Omdat ze de krachten bundelden, bespaarden ze samen ook al meer dan 4 miljoen euro op hun elektriciteitsrekening”

Het is voor veel mensen nog steeds niet duidelijk dat zonnepanelen een interessante investering zijn.

Inga Verhaert: “In het laatste jaar is er veel veranderd, waardoor de energierekening fors is gestegen. Het is nu dus meer dan ooit de moeite om deel te nemen aan de groepsaankoop. Want als je de rekening maakt, blijkt dat een gemiddeld gezin een zonnepanelensysteem ruim binnen de 10 jaar terugverdient. Met daarna nog minstens 15 jaar gratis stroom.“

PRAKTISCHE INFO

Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan nog t.e.m. 9 augustus. Op 10 augustus volgt de online veiling waar leveranciers hun beste bod kunnen doen.

http://www.samengaanwegroener.be

Wil je de juiste locatie van de borden weten in jou regio? Contacteer ons en we bezorgen je de juiste adressen.

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:
Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor Energie

Perscontact:
Karolien Loriers
T 03 240 52 54, M 0497 19 22 76
E karolien.loriers@provincieantwerpen.be

Digitaal beeldmateriaal:

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/Groenestroom
gebruikersnaam= pers, paswoord= pers

Vintage markt van schoolspullen op St-Godelieve

16 april: Vintage markt van schoolspullen op St-Godelieve in Antwerpen en Deurne – 13 tot 17 uur

Op zoek naar leuke vintagespullen voor je interieur? Kom dan naar de vintage markt op zaterdag 16 april op de Open Campusdag van St-Godelieve in Deurne en Antwerpen.  Oude schoolkaarten, paspoppen, oud meubilair en zelfs een skelet kan je op de kop tikken.   In het najaar start de provincie Antwerpen met de bouw van een nieuwe campus, met de vintage markt wil de school de oude schoolspullen een tweede leven geven.

Vanuit alle kasten, alle lokalen en verdoken hoekjes binnen het gebouw zijn schatten opgedoken die worden verkocht. Van oude boeken, tot oude landkaarten en natuurwetenschappelijke kaarten tot skeletten en oude paspoppen, van oude huishoudapparaten tot … alles staat te koop voor een prikje op de vintage markt. Er zijn verschillende prachtstukken bij!

Het provinciaal instituut Sint-Godelieve biedt een brede waaier aan opleidingen aan. Leerlingen kunnen er terecht voor algemeen secundair onderwijs (ASO), kunstsecundair onderwijs (KSO), technisch secundair onderwijs (TSO) en beroepsonderwijs (BSO). De school omvat 3 campussen. Met populaire richtingen zoals kunst, mode, publiciteit, verzorging, chemie, veiligheid, handel en kantoor bezit de school heel wat praktisch lesmateriaal !

Open campusdag op zaterdag 16 april in Antwerpen en Deurne

Gedaan met de klassieke opendeurdagen! Met #YouLoveTech presenteert Sint-Godelieve haar open campusdag in Antwerpen en Deurne volledig in de festivalstijl. Geniet van de DJ-set en de healthy food store, maak een gepersonaliseerde T-shirt en een coole selfie in de partytent, leef je uit tijdens een pannatornooi of slenter langs het kunst-en modeparcours… Iedereen is welkom op de open campusdag op zaterdag 16 april van 13 tot 17 uur in Deurne en Antwerpen.

Met You Love Tech begint de Belgische festivalzomer dit jaar vroeger dan normaal en StGodelieve rockt lekker mee! Want ook in technische opleidingen zit pit én toekomst. Tijdens de open campusdag op 16 april 2016 ontdek je in festivalstijl de unieke line-up van technische richtingen.

En wat is een festival zonder randanimatie? Schuim en vintagemarkt af en ontdek er unieke oude schoolspullen. Of wie weet ontmoet je tijdens de open campusdag wel jouw professionele idolen op de meet & greet stand. Bedrijven uit de sector schreeuwen om technisch geschoold talent en maken maar al te graag kennis met potentieel toekomstige werknemers als jij.

Klinkt dit als muziek in de oren en kan je niet wachten tot 16 april? Neem alvast een kijkje op de website van You Love Tech waar je in de stemming kan komen met interviews, filmpjes en uitgebreide programma-info. http://www.youlovetech.be.

Durf jij?

De meer dan 1100 leerlingen van StGodelieve zijn alvast present op de festivalweide en tonen trots hun opleidingen gaande van : chemie/farmaceutische assistent, maatschappelijke veiligheid, verzorging, kunst, mode, publiciteit, handel/Kantoor tot ASO richtingen economie, humane wetenschappen, wetenschappen en sportwetenschappen.

StGodelieve campus Jacob Jordaens: https://www.youtube.com/watch?v=pn6won3iGX4
StGodelieve campus Rivierenhof: https://www.youtube.com/watch?v=cFSlISh4xic
StGodelieve campus Brialmontlei: https://www.youtube.com/watch?v=ZaTrz2789KU

#YouLoveTech

#YouLoveTech is de komende maanden dé slogan om techniek en wetenschap hip te maken bij jongeren. In de sfeer van een festival wil de provincie Antwerpen de komende maanden kinderen en jongeren uit de bol laten gaan met wetenschap en techniek op talloze activiteiten en opendeurdagen. Doel? Ervoor zorgen dat zij met volle goesting kiezen voor een technische studierichting want bedrijven schreeuwen om technisch talent.

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT

Wanneer:
Zaterdag 16 april van 13 tot 17 uur

Waar:
Provinciaal Instituut Sint-Godelieve
Campus Rivierenhof, Turnhoutsebaan 250, 2100 Deurne
Campus Jacob Jordaens, Jacob Jordaensstraat 21, 2018 Antwerpen

Website:
http://www.youlovetech.be
http://www.stgodelieve.be

Social media:
http://www.facebook.com/stgodelieve
http://www.youtube.be, kanaal provincie Antwerpen

PERSINFO

Algemeen perscontact #YouLoveTech:
Hilde Verhelst, persattaché provincie Antwerpen, M 0473 70 78 10, hilde.verhelst@provincieantwerpen.be

Penthouse of scholencampus?

Sorry, je kan niet stemmen.

Niet omdat ik niet democratisch ben, integendeel,

wel omdat het vandaag 1 april is.

En omdat lachen gewoon gezond is.

Dus hopelijk ben je nu aan het lachen ;o)))

Groeten
Hilde

PS en bedenk eens welke voordelen de overheid zou halen uit het inzetten van haar creatieve ambtenaren…