Groepsaankoop zonnepanelen provincie Antwerpen inspiratie voor wereldsteden Londen en Tokio

persbericht provincie Antwerpen 2/08/2018

Antwerpse explanimation voor groepsaankoop nu zelfs vertaald naar het Japans

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de provincie Antwerpen een groepsaankoop zonnepanelen. En met succes, want dankzij de groepsaankopen kwamen er maar liefst 10.151 installaties bij in de provincie Antwerpen. Het aandeel van de installaties op het geheel is aanzienlijk, één op zeven installaties werd gerealiseerd via de groepsaankoop. In de hele provincie is de groepsaankoop zelfs verantwoordelijk voor de helft van de zonnepanelen na de subsidiestop in 2013. In het buitenland wordt er met grote ogen gekeken naar de provincie Antwerpen. Steden als Londen en Tokio kwamen bij de provincie langs voor inspiratie en startten ondertussen ook met een eigen groepsaankoop zonnepanelen.  Ondertussen staat de tellen van de huidige provinciale groepsaankoop op alweer 10.919 geïnteresseerden.  Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen kan nog t.e.m. 7 augustus via www.samengaanwegroener.be

Het succes van de provinciale groepsaankopen voor zonnepanelen is internationaal opgemerkt. Van heinde en ver komen delegaties uitleg vragen bij de provincie Antwerpen hoe ze er in slaagt haar inwoners massaal te laten investeren in zonnepanelen.

Gedeputeerde Inga Verhaert: “Naar aanleiding van het ambitieuze klimaatplan van de burgemeester van Londen Sadiq Khan, waar scherpe doelstellingen staan voor de reductie van CO2 in de stad, werd ik door vertegenwoordigers uit Londen bevraagd over onze groepsaankoop. Later volgde ook een Japanse delegatie uit Tokio. Dat ze onder de indruk waren van onze aanpak blijkt uit het feit dat beide wereldsteden nu ook effectief groepsaankopen zonnepanelen georganiseerd hebben.”


Schaal groepsaankoop provincie is toepasbaar op wereldsteden

De schaal waarop de groepsaankoop provinciaal georganiseerd wordt, blijkt dus perfect toepasbaar op wereldsteden zoals Tokio en Londen. De voordelen zijn ook duidelijk. Een groepsbestelling schept veel logistieke en planningsvoordelen. Het zorgt er ook voor dat er veel installaties op korte tijd in een welomschreven gebied geplaatst kunnen worden en dat de prijzen zakken.  Het principe van de groepsaankoop brengt een lokale dynamiek op gang waardoor mensen sneller de stap zetten om werkelijk tot aankoop en installatie over te gaan. Ook het ontzorgen van de deelnemers is een pluspunt. Mensen hoeven zich geen zorgen meer te maken over de aangeboden kwaliteit van de installatie en de zorgvuldige plaatsing.

Antwerpse explanimation video vertaald naar het Japans

Beide wereldsteden toonden veel interesse voor de groepsaankoop en rolden ondertussen een eigen groepsaankoop uit. Maar ook de communicatie die gebruikt wordt voor de groepsaankoop in de provincie Antwerpen, werd overgenomen.

In Tokio werd net een amusante explanimation video gelanceerd die in de provincie Antwerpen werd gemaakt en ook wordt gebruikt. De voice-over en korte uitleg in de video werden simpelweg vertaald naar het Japans. De Vlaamse naam ‘Jan De Smet’, die als voorbeeld figureert in het filmpje werd wel behouden en zullen de inwoners van Tokio hopelijk ook snel leren kennen.

link filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=X0aSrNwvIe8&feature=youtu.be
Laatste week om in te schrijven

Deze week is de laatste week om je vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen. Al meer dan 10.000 mensen deden dat ondertussen. (noot voor de redactie: op de website staat een actuele teller waar je het recentste aantal kan lezen) Op 8 augustus wordt een veiling georganiseerd. De inschrijvers krijgen een persoonlijk voorstel op 27 augustus. Ze krijgen tot 5 oktober de tijd om te beslissen of ze wel of niet intekenen op dit voorstel. Er worden ook nog infosessies georganiseerd in de provincie om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Meer info op www.samengaanwegroener.be

#STREEKMOTOR – De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be
PERSINFO & INTERVIEWS
Beleidsverantwoordelijke:
Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor energie

Perscontact:
Charis De Craene
T 03 240 52 54, M 0486 732 421
E charis.decraene@provincieantwerpen.be

JapansevideoZonnepanelen

 

Advertenties

Overlijden Minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen

Persbericht provincie Antwerpen

Overlijden Minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen

Het Provinciebestuur van Antwerpen heeft de droeve plicht u het overlijden te melden van eregouverneur en Minister van Staat Andries Kinsbergen op 24 juni 2016.

Minister van Staat Andries Kinsbergen was gouverneur van 1967 tot 1993. Hij is 89 jaar oud geworden.

Wij zijn en blijven hem bijzonder dankbaar en erkentelijk voor zijn toegewijde inzet en engagement voor de Provincie Antwerpen in het bijzonder op het vlak van hoger onderwijs, de zorg voor personen met een handicap en de sociaaleconomische ontwikkeling van de haven, de industrie en de diamant. Hij legde de basis voor professioneel veiligheidsonderwijs en de efficiënte voorkoming en bestrijding van incidenten en rampen in de provincie Antwerpen.

Aan Minister van Staat en eregouverneur Andries Kinsbergen wordt hulde gebracht tijdens een staatsbegrafenis op zaterdag 2 juli 2016  om 11 uur aan de Universiteit Antwerpen.

Gouverneur-voorzitter Cathy Berx
Deputatie provincie Antwerpen

Grote Nete vallei test duurzame oplossing voor invasieve stierkikker

Persbericht provincie Antwerpen – 15 | 06 | 2016

Provincie Antwerpen steunt project van Universiteit Hasselt en PXL Bio-Research

De Stierkikker of Amerikaanse brulkikker kon zich de afgelopen twintig jaar ongehinderd verspreiden in de voedselrijke plassen van de Kempen. Onze inheemse groene kikker is daarvan het grootste slachtoffer. Momenteel gebeurt de bestrijding van de stierkikker door het afvangen met dubbele schietfuiken. Deze methode is echter enkel efficiënt in geïsoleerde populaties. Pxl research en de Universiteit Hasselt gaan nu een nieuwe methode testen die geschikt is voor grote verspreide populaties zoals in de vallei van de Grote Nete. Het bestaat erin om de dieren onvruchtbaar te maken. De provincie ondersteunt dit onderzoek met 20.000 euro.

“Als provinciebestuur volgen we nauwgezet de biodiversiteit in onze regio op. Voor sommige dieren en planten zetten we speciale beschermingsmaatregelen op. Andere soorten die ingevoerd zijn, zijn echter een bedreiging voor onze eigen biodiversiteit. Die bestrijden we dan,” legt Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Milieu, uit. “De stierkikker is een zeer grote en vraatzuchtinge Noord-Amerikaanse kikker. In het project in de Grote Nete vallei gaan ze voor het eerst deze soort bestrijden door het ‘onvruchtbaar’ maken van de mannetjes. Dit zou een duurzame oplossing kunnen bieden tegenover de veel minder diervriendelijke vangacties. We hopen dan ook dat dit experiment slaagt”
stierkikker

Door de productie van kikkerbillen, verzeilde de stierkikker in onze natuur

De Amerikaanse brulkikker is afkomstig uit het oosten van Noord Amerika. Hij werd in Europa vanaf de jaren 1930 ingevoerd voor de productie van kikkerbillen. Nadien verzeilde hij hier ook nog samen met levende vis voor de aquacultuur of als bewoner van tuinvijvers. Ontsnapte exemplaren stichtten meerdere populaties in het noorden van onze provincie en in de Grote Nete Vallei.

Stierkikkers hebben een voorkeur voor voedselrijke en ondiepe plassen die snel opwarmen. Hun dieet bestaat uit amfibieën, geleedpotigen, weekdieren, vis, kleine zoogdieren en jonge watervogels en niet zelden ook soortgenoten. Aangezien in deze biotopen verder weinig predatoren zoals roofvissen zijn, kunnen de stierkikkers zich ongehinderd voortplanten ten koste van de inheemse soorten zoals de groene kikker, waarmee hij vaak verward wordt.

Om deze reden plaatse Europa de stierkikker op de lijst van zorgwekkende invasieve soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. De Europese lidstaten dienen dus maatregelen te nemen om deze soorten zoveel mogelijk onder controle te houden. De provincie Antwerpen coördineert sinds enkele jaren het beleid en beheer van de invasieve Amerikaanse stierkikker.

Afvangen is niet zinvol bij uitgebreide populaties

Tot nu toe werd vooral gewerkt met het afvangen van adulte en larvale stierkikkers in geïsoleerde populaties door middel van fuiken en het leeglaten van vijvers. Dit is een goede maatregel voor het uitroeien van geïsoleerde populaties, maar is zinloos bij uitgebreide populaties zoals in de vallei van de Grote Nete.

De afgelopen jaren heeft PXL Bio research in samenwerking van de Universiteit van Hasselt gezocht naar een duurzame oplossing via de sterilemale-release technique” (SMRT genoemd) of eenvoudig gesteld de sterilisatie en dan opnieuw uitzetten van mannelijke dieren. Zo wil men op een gecontroleerde manier de invasieve uitheemse populaties van de stierkikker uit evenwicht brengen en definitief verwijderen.

Om deze techniek verder te optimaliseren en uit te testen op terrein, zullen de provincie Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en Bos dit project ondersteunen. Plaats van het gebeuren is de Vallei van de Grote Nete.

Meer info over biodiversiteit in de provincie op http://www.provincieantwerpen.be

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/invasieve-exoten0.html

Waarnemingen van stierkikkers kunnen ingegeven worden op http://www.waarnemingen.be

 

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:
Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Leefmilieu
Perscontact: Alisa Coessens
T 03 240 57 17, E alisa.coessens@provincieantwerpen.be

Dienst:
Mieke Hoogewijs,
soortencoördinator provincie Antwerpen,
T 03 240 66 87
E mieke.hoogewijs@provincieantwerpen.be

Kim, Ludgaard en Johan lanceren groepsaankoop zonnepanelen

Persbericht provincie Antwerpen

200 mensen maken zich sterk voor 3e groepsaankoop met grootschalige campagne

Er beweegt iets duurzaam in de provincie Antwerpen. 200 mensen werpen zich op als ambassadeur voor de nieuwe groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen. Ze hebben niet gewacht op maatregelen van de regering, maar bespaarden al met de groepsaankoop. Je herkent hen aan het bord aan de gevel van hun huis. Zo willen ze hun buren aansporen om ook deel te nemen. En dat lijkt goed te lukken. Er zijn nu al meer dan 2000 inschrijvingen. Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan nog t.e.m. 9 augustus. Op 10 augustus volgt de online veiling waar leveranciers hun beste bod kunnen doen. http://www.samengaanwegroener.be

Minister Tommelein wil mensen opnieuw warm maken om zonnepanelen te plaatsen. De provincie Antwerpen weet hoe je burgers motiveert om dat ook echt te doen. De succesvolle groepsaankopen bewijzen het.

Deelnemers maken zich bekend in buurt

Vandaag geven 200 deelnemers van de vorige groepsaankopen de aftrap van de 3e editie. Het wordt een campagne op ruime schaal. In heel de provincie Antwerpen hangen er grote gevelborden aan de huizen waar er zonnepanelen liggen dankzij de provincie. De borden hangen er nog maar net, maar voorbijgangers en buren bellen nu al aan bij de ambassadeurs met vragen over hun deelname aan de groepsaankoop.

Inga Verhaert, gedeputeerde voor energie en initiatiefneemster: “Kim, Ludgaard en Johan (zie foto’s) zijn enthousiast. En samen met hen zijn er zo nog meer dan 4.600 huishoudens die zich samen al hebben sterk gemaakt voor duurzame energie. Ze hebben de voorbije  twee jaren in groep panelen aangeschaft en zo op hun eigen daken 20 voetbalvelden vol gelegd. Goed voor 17.624 MWh of een CO2 reductie van 3684 ton. Omdat ze de krachten bundelden, bespaarden ze samen ook al meer dan 4 miljoen euro op hun elektriciteitsrekening”

Het is voor veel mensen nog steeds niet duidelijk dat zonnepanelen een interessante investering zijn.

Inga Verhaert: “In het laatste jaar is er veel veranderd, waardoor de energierekening fors is gestegen. Het is nu dus meer dan ooit de moeite om deel te nemen aan de groepsaankoop. Want als je de rekening maakt, blijkt dat een gemiddeld gezin een zonnepanelensysteem ruim binnen de 10 jaar terugverdient. Met daarna nog minstens 15 jaar gratis stroom.“

PRAKTISCHE INFO

Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan nog t.e.m. 9 augustus. Op 10 augustus volgt de online veiling waar leveranciers hun beste bod kunnen doen.

http://www.samengaanwegroener.be

Wil je de juiste locatie van de borden weten in jou regio? Contacteer ons en we bezorgen je de juiste adressen.

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:
Inga Verhaert, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor Energie

Perscontact:
Karolien Loriers
T 03 240 52 54, M 0497 19 22 76
E karolien.loriers@provincieantwerpen.be

Digitaal beeldmateriaal:

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/Groenestroom
gebruikersnaam= pers, paswoord= pers

Vintage markt van schoolspullen op St-Godelieve

16 april: Vintage markt van schoolspullen op St-Godelieve in Antwerpen en Deurne – 13 tot 17 uur

Op zoek naar leuke vintagespullen voor je interieur? Kom dan naar de vintage markt op zaterdag 16 april op de Open Campusdag van St-Godelieve in Deurne en Antwerpen.  Oude schoolkaarten, paspoppen, oud meubilair en zelfs een skelet kan je op de kop tikken.   In het najaar start de provincie Antwerpen met de bouw van een nieuwe campus, met de vintage markt wil de school de oude schoolspullen een tweede leven geven.

Vanuit alle kasten, alle lokalen en verdoken hoekjes binnen het gebouw zijn schatten opgedoken die worden verkocht. Van oude boeken, tot oude landkaarten en natuurwetenschappelijke kaarten tot skeletten en oude paspoppen, van oude huishoudapparaten tot … alles staat te koop voor een prikje op de vintage markt. Er zijn verschillende prachtstukken bij!

Het provinciaal instituut Sint-Godelieve biedt een brede waaier aan opleidingen aan. Leerlingen kunnen er terecht voor algemeen secundair onderwijs (ASO), kunstsecundair onderwijs (KSO), technisch secundair onderwijs (TSO) en beroepsonderwijs (BSO). De school omvat 3 campussen. Met populaire richtingen zoals kunst, mode, publiciteit, verzorging, chemie, veiligheid, handel en kantoor bezit de school heel wat praktisch lesmateriaal !

Open campusdag op zaterdag 16 april in Antwerpen en Deurne

Gedaan met de klassieke opendeurdagen! Met #YouLoveTech presenteert Sint-Godelieve haar open campusdag in Antwerpen en Deurne volledig in de festivalstijl. Geniet van de DJ-set en de healthy food store, maak een gepersonaliseerde T-shirt en een coole selfie in de partytent, leef je uit tijdens een pannatornooi of slenter langs het kunst-en modeparcours… Iedereen is welkom op de open campusdag op zaterdag 16 april van 13 tot 17 uur in Deurne en Antwerpen.

Met You Love Tech begint de Belgische festivalzomer dit jaar vroeger dan normaal en StGodelieve rockt lekker mee! Want ook in technische opleidingen zit pit én toekomst. Tijdens de open campusdag op 16 april 2016 ontdek je in festivalstijl de unieke line-up van technische richtingen.

En wat is een festival zonder randanimatie? Schuim en vintagemarkt af en ontdek er unieke oude schoolspullen. Of wie weet ontmoet je tijdens de open campusdag wel jouw professionele idolen op de meet & greet stand. Bedrijven uit de sector schreeuwen om technisch geschoold talent en maken maar al te graag kennis met potentieel toekomstige werknemers als jij.

Klinkt dit als muziek in de oren en kan je niet wachten tot 16 april? Neem alvast een kijkje op de website van You Love Tech waar je in de stemming kan komen met interviews, filmpjes en uitgebreide programma-info. http://www.youlovetech.be.

Durf jij?

De meer dan 1100 leerlingen van StGodelieve zijn alvast present op de festivalweide en tonen trots hun opleidingen gaande van : chemie/farmaceutische assistent, maatschappelijke veiligheid, verzorging, kunst, mode, publiciteit, handel/Kantoor tot ASO richtingen economie, humane wetenschappen, wetenschappen en sportwetenschappen.

StGodelieve campus Jacob Jordaens: https://www.youtube.com/watch?v=pn6won3iGX4
StGodelieve campus Rivierenhof: https://www.youtube.com/watch?v=cFSlISh4xic
StGodelieve campus Brialmontlei: https://www.youtube.com/watch?v=ZaTrz2789KU

#YouLoveTech

#YouLoveTech is de komende maanden dé slogan om techniek en wetenschap hip te maken bij jongeren. In de sfeer van een festival wil de provincie Antwerpen de komende maanden kinderen en jongeren uit de bol laten gaan met wetenschap en techniek op talloze activiteiten en opendeurdagen. Doel? Ervoor zorgen dat zij met volle goesting kiezen voor een technische studierichting want bedrijven schreeuwen om technisch talent.

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT

Wanneer:
Zaterdag 16 april van 13 tot 17 uur

Waar:
Provinciaal Instituut Sint-Godelieve
Campus Rivierenhof, Turnhoutsebaan 250, 2100 Deurne
Campus Jacob Jordaens, Jacob Jordaensstraat 21, 2018 Antwerpen

Website:
http://www.youlovetech.be
http://www.stgodelieve.be

Social media:
http://www.facebook.com/stgodelieve
http://www.youtube.be, kanaal provincie Antwerpen

PERSINFO

Algemeen perscontact #YouLoveTech:
Hilde Verhelst, persattaché provincie Antwerpen, M 0473 70 78 10, hilde.verhelst@provincieantwerpen.be

Penthouse of scholencampus?

Sorry, je kan niet stemmen.

Niet omdat ik niet democratisch ben, integendeel,

wel omdat het vandaag 1 april is.

En omdat lachen gewoon gezond is.

Dus hopelijk ben je nu aan het lachen ;o)))

Groeten
Hilde

PS en bedenk eens welke voordelen de overheid zou halen uit het inzetten van haar creatieve ambtenaren…

Aftrap Campagne #YouLoveTech op 2 maart

#YouLoveTech mikt op jongeren met talent

Persmoment aftrap campagne – woensdag 2 maart, 9.30 – 11 uur, Havencentrum Antwerpen

#YouLoveTech is de komende maanden dé slogan om techniek en wetenschap hip te maken bij jongeren. In de sfeer van een festival wil de provincie Antwerpen de komende maanden kinderen en jongeren uit de bol laten gaan met wetenschap en techniek op talloze activiteiten en opendeurdagen. Doel? Ervoor zorgen dat zij met volle goesting kiezen voor een technische studierichting want bedrijven schreeuwen om technisch talent.

Op woensdagmorgen 2 maart geeft de provincie Antwerpen een geanimeerde aftrap van de campagne #YouLoveTech in het Havencentrum in Antwerpen. De pers kan een kijkje nemen bij ‘Jonge Haven’ en de Sci Tech Challenge. Twee initiatieven die jongeren stimuleren om goesting te krijgen in wetenschap en techniek.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie licht het belang toe van technisch wetenschappelijke werkkrachten voor bedrijven.  Aangevuld door een getuigenis uit het bedrijfsleven van Ann Wurman van ExxonMobil. Gedeputeerde Inga Verhaert benadrukt de mogelijkheden en kwaliteiten van het technisch onderwijs. Daarna bezoeken we twee initiatieven die het technisch onderwijs promoten.

10 uur – Bezoek container klasjes “Jonge Haven”

We nemen een kijkje bij de leerlingen van het 1ste middelbaar van PITO Stabroek. Zij zijn volgen het programma ‘Jonge Haven ‘ in het Havencentrum. Jonge haven brengt jongeren in contact met de verschillende beroepen in de haven, industrie en logistiek. Leerlingen uit het secundair onderwijs krijgen een excursie op maat van hun studierichting en/of toekomstige beroepskeuzes. Tijdens het persmoment experimenteren de jongeren er op los.

10.30 uur: Aftrap Vlaamse Sci Tech Challenge met 100 technische bollebozen

Daarna snuiven de sfeer op bij de aftrap van de Vlaamse wedstrijddag van de Sci Tech Challenge dat plaatsvindt in het Havencentrum te Antwerpen.

100 Antwerpse wetenschapsleerlingen (3e graad) worden door Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), ExxonMobil en JA Europe uitgedaagd om aan deze wetenschappelijke technische wedstrijd deel te nemen. Enerzijds wil men via deze wedstrijd jongeren informeren over de huidige en toekomstige energieproblemen, anderzijds wil men hun interesse aanwakkeren om voor een wetenschappelijke of technologische studierichting te kiezen. Om half 11 ontvangen de leerlingen hun uitdaging: zij moeten een creatieve oplossing bedenken hoe ze de consumptie van drinkwater kunnen reduceren en hoe ze het afvalwater dat naar de zee vloeit kunnen verminderen. Rekening houdend met de energievooruitzichten, bedenken ze hierbij een creatieve oplossing om daarbij gebruik te maken van afvalwarmte en energieoverschot.  Zij worden hierin bijgestaan door ingenieurs van ExxonMobil.

Deelnemende scholen zijn: Onze Lieve Vrouwinstituut Pulhof, Antwerpen, Ursulinen, Mechelen, College Hagelstein, Sint Katelijne Waver, Lucernacollege, Antwerpen, Don Bosco Haacht, Campus Wemmel, WICO Campus Sint-Maria, Neerpelt

PRAKTISCHE INFO PERSMOMENT

Wanneer:
woensdag 2 maart van 9.30 tot 11 uur

Waar:
Havencentrum – ingang langs Scheldelaan 444 – Haven 621, 2040 Antwerpen

Programma:
9.30 uur: Inleiding door gedeputeerde Ludwig Caluwé over het economische belang van technisch goed geschoolde werkkrachten
9.40 uur: Toelichting door gedeputeerde Inga Verhaert van de campagne YouLoveTech
9.50 uur: Getuigenis uit het bedrijfsleven door Ann Wurman, ExxonMobil waarbij ze uitlegt waarom zij de Sci Tech Challenge ondersteunen
10.00 uur: Bezoek techniekklasjes ‘Jonge Haven’
Jongeren van het eerste middelbaar van PITO Stabroek proeven van techniek via allerlei testjes van ‘Jonge Haven’.
10.30 uur: Volgen Sci Tech Challenge:
100 jongeren krijgen de uitdaging van de Sci Tech Challenge
Daarna volg een brainstorm per team en adviessessie met professionals
11 uur Einde
Beleidsverantwoordelijke:
Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie
Gedeputeerde Inga Verhaert, bevoegd voor Onderwijs

Perscontacten:

#YouLoveTech: Hilde Verhelst, persattaché provincie Antwerpen, T 03 240 51 49, M 0473 70 78 10, hilde.verhelst@provincieantwerpen.be

Sci Tech Challenge: Ann Wurman, woordvoerster ExxonMobil Petroleum and Chemical bvba, T 03 543 35 90, M 0475 660 894, ann.wurman@exxonmobil.com